PERSONUPPGIFTER

MINNESANTECKNINGAR

När du kommer till mig för behandling eller samtal för jag, om du samtycker till det, minnesanteckningar som stöd i mitt arbete. Anteckningarna lagras i boxningssystemet ”bodadirekt” och förstörs ett år efter ditt senaste besök om du inte annat är överenskommet. Du kan när som helst begära att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade och du har också rätt att få dem raderade inom 30 dagar.

FAKTURERING

All betalning faktureras, även betalning via kort eller swish. Detta innebär att dina fakturauppgifter, dvs namn, adress och i vissa fall personnummer, sparas i min bokföring och lagras på hårddisk i 7 år. Dessa uppgifter har jag inte möjlighet att radera tidigare med anledning av bokföringslagen. Redovisningskonsult kan vid behov komma att ta del av uppgifterna.

NYHETSBREV PER E-POST

Om du samtyckt till att ta del av mina nyhetsmail sparar jag din e-postadress och namn i mitt e-postprogram tills dess du begär att dina uppgifter raderas. Uppgifterna används för att hålla dig informerad om nyheter och eventuella erbjudanden i min verksamhet.